Jonas Donner

Entries by this author

Perimän monimuotoisuus, ongelmallinen matadorjalostus ja laajan geenitestauksen hyödyt - tosielämän esimerkkejä coton de tulear -rodusta

Maailman monimutkaisin ja laajin koirien geenitesti, MyDogDNA, on ollut jokaisen koiranomistajan saatavilla noin vuoden ajan. Tänä aikana coton de tuleareja on testattu sen verran, että rodun monimuotoisuusasteeseen voidaan luoda ensimmäinen katsaus. Tässä artikkelissa kuvataan myös rodussa tavattu tosielämän esimerkki siitä, miten sairautta aiheuttava geenivirhe voi levitä nopeasti kannassa matadorjalostuksen kautta.

Генетическое разнообразие пород Ирландский мягкошёрстный пшеничный терьер и Керри-блю-терьер

Комплексный генетический анализ позволяет одновременно протестировать собаку на наличие известных генетических нарушений, наследованных признаков и оценить генетическое разнообразие, как по отдельно взятой особи, так и на уровне породы. Собранная информация может быть использована в разведении, наряду с информацией о родословной. Здесь мы приведем краткое представление о результатах оценки генетического разнообразия пород Ирландский мягкошёрстный пшеничный терьер и Керри-блю-терьер.

 

Genetic Diversity in Irish Soft Coated Wheaten Terrier and Kerry Blue Terrier

A comprehensive genetic analysis enables simultaneous assessment of genetic disorders, genetic traits and genetic diversity, on both individual and breed level. The gathered information can be utilized concretely in breeding, alongside pedigree information. Here we give a brief introduction to genetic diversity assessment results in Irish Soft Coated Wheaten and Kerry Blue Terriers with MyDogDNA.

Tuloksia vehnä- ja kerrynterriereiden monimuotoisuuskartoituksesta

Perimän analyysin pohjalta on mahdollista arvioida sekä yksittäisten koirien että koko rodun tilannetta perinnöllisten sairauksien, muiden periytyvien ominaisuuksien ja monimuotoisuuden osalta. Näitä tietoja voidaan hyödyntää käytännön jalostustyössä sukutaulujen ohella. Seuraavassa lyhyt esittely vehnä- ja kerrynterriereiden monimuotoisuuskartoituksen tuloksista.

О северных охотничьих породах: новое открытие в породе Норботтен шпиц

Сегодня информация о ДНК может широко использована в селекции и в программах сохранения здоровья пород. При помощи анализа ДНК, можно получить данные о наследственных заболеваниях и особенностях, а также о генетическом разнообразии и генетических различиях, как отдельной особи, так и на уровне породе. Таким образом, комплексная информация о ДНК способна стать мощным и эффективным инструментом поддержки  устойчивого разведения.

About Nordic Hunting Dog Breeds: New Finding in Norrbottenspitz

Today, DNA information can be widely utilized in breeding and in efforts to preserve a breed's health. With the help of DNA testing, it is possible to get information about hereditary diseases and characteristics as well as about genetic diversity and genetic differences, both on an individual and on a breed level. Comprehensive DNA information can thus be harnessed to be a powerful and efficient supportive tool foor sustainable breeding.

Mitä DNA-tietoa on nyt mahdollista saada jalostustyön tueksi pohjanpystykorville

DNA-tietoa voidaan nykypäivänä hyödyntää monipuolisesti jalostuksessa ja rodun terveyden edistämistyössä. DNA-testauksen avulla voidaan jokaiselle koiralle määrittää oma DNA-tunniste sekä hankkia tietoa yksilöllisistä ja rotua koskevista perinnöllisistä sairauskantajuuksista, ulkoisten ominaisuuksien periytymisestä (mm. värit, luonnon töpöhäntäisyys), rodun monimuotoisuustilanteesta ja koirien välisistä perinnöllisistä eroavaisuuksista. Kattava DNA-tieto voidaan näin valjastaa sekä kasvattajan että rotuyhdistyksen työkaluksi ja kestävän jalostustyön pohjaksi.

Что MyDogDNA уже может сказать о Бернском зенненхунде и других Швейцарских горных и пастушьих собаках?

Бернский зенненхунд (БЗ) является породой швейцарского происхождения и самой популярной породой среди Швейцарских горных и пастушьих собак. Популяция распространилась по всему миру поэтому, могут быть идентифицированы разные линии разведения. Тем не менее, все особи этой породы имеют свои истоки в Швейцарии. Как это отображается на генетическом разнообразии породы?

Mitä MyDogDNA kertoo berninpaimenkoirista ja muista sveitsinpaimenkoiraroduista?

Berninpaimenkoira on sveitsiläistä alkuperää oleva rotu ja kaikista sveitsinpaimenkoiraroduista suosituin. Rotu on levinnyt ympäri maailman ja tämän vuoksi erilaisia linjaisuuksia voidaan olettaa löytyvän. Jokaisen yksilön historialliset juuret juontavat kuitenkin Sveitsiin. Kuinka tämä heijastuu rodun monimuotoisuuteen?

What does MyDogDNA reveal about Bernese Mountain Dog and other Swiss Mountain and Cattle Dog breeds?

Bernese Mountain Dog is a breed of Swiss origin and the most popular breed among the Swiss Mountain and Cattle Dogs. The population has spread around the world and therefore different lines can presumably be identified. Nevertheless, all individuals of this breed have their origins in Switzerland. How does this show in the breed’s genetic diversity?

Assessing Genetic Diversity in Kromfohrländer - View to a cross-breeding project

Kromfohrländer, a native German breed, is known to have a very limited gene pool and is thus subject to a cross-European breeding project focusing to expand the pool. Given the vulnerable genetic status of the breed, the Finnish Breed Association for Kromfohrländer initiated a project aiming at measuring the genome-wide diversity of the breed in 2013. Several dogs of Central European origin were also recruited for the study. 

Uusi MyDogDNA 2.0 päivitys täydentää testipaneelia joukolla uusia DNA-testejä niin perinnöllisten sairauksien kuin ominaisuuksienkin osalta

MyDogDNA-testauspalvelu on nyt entistä kokonaisvaltaisempi. Päivittyneen testipaneelin avulla jälleen useampi koiranomistaja pääsee testauttamaan koiraltaan samalla kertaa rodun tunnettuja sairauksia sekä selvittämään, kantaako koira muita koirilla tunnettuja mutaatioita. Palvelun päivitys tuo mukanaan 16 uutta perinnöllisen sairauden testiä (katso taulukko artikkelin lopussa).

Новости MyDogDNA исследований: выявлены новые носители среди пород Лаготто-Романьоло, Папийон, Бразильский терьер и Датско-шведская фермерская собака

Комплексная панель тестирования генетических мутаций наследственных расстройств собак, как известно, является эффективным инструментом для обнаружения присутствия мутаций сквозь породы.  Это позволяет открывать ранее нерелевантные мутации для конкретной породы. Тем не менее, характер проявления данных мутаций на самом деле, у собак во вновь обнаруженных породах, всегда требует дальнейшего научного исследования, связанного с клиническими характеристиками генетически больных особей.

MyDogDNA tutkimuspäivitys - Uusia kantajalöydöksiä seuraavissa roduissa: lagotto romagnolo, papillon, brasilianterrieri ja tanskalais-ruotsalainen pihakoira

Koirien perinnöllisten sairauksien taustalla olevien geneettisten mutaatioiden kattava paneelitestaus tarjoaa tehokkaan tilaisuuden seuloa mutaatioiden esiintymistä kautta koirarotujen. Tämä mahdollistaa aiemmin tunnistamattomien mutaatioiden löytämisen sellaisista roduista, joista kyseisiä mutaatioita ei välttämättä ole aiemmin seulottu. Kuitenkin sen toteaminen, ilmenevätkö nämä mutaatiot samalla tavalla kuin alkuperäistutkimuksessa on kuvattu, vaatii uusien rotujen kohdalla aina tieteellisiä lisätutkimuksia geneettisesti sairaiden yksilöiden kliiniseksi kuvaamiseksi.

Знакомство с MyDogDNA – панелью тестирования наследственных заболеваний собак и отчетами результатов тестирования

Около 600-сот наследственных заболеваний и признаков собак уже были описаны. В настоящее время, около 160-ти из них могут быть протестированы на мутации, открытые различными научно-исследовательскими группами в сфере генетики собак. MyDogDNA представляет первый концептуально новый доступный метод тестирования, объединенный с исследовательским подходом.

Sivut

PhD, Head of R&D at Genoscoper Laboratories