Johdatus MyDogDNA-terveyspassin raportteihin – Osa I: Mikä on MyDogDNA perimän terveysindeksi (GHI)?

MyDogDNA-terveyspassi on ensimmäinen koiran perimän terveyskartoitus, joka tuo yhtäaikaa tietoa niin koiran rotukohtaisesta tautiperinnöstä kuin perimän monimuotoisuudesta. Näin laajaa mitattua DNA-tietoa ei ole koskaan aikaisemmin ollut yksittäisen koiranomistajan saatavilla ja siksi oli tärkeää kehittää keino, jolla koiranomistajan voi yhdellä silmäyksellä saada yleiskuvan oman koiran perimän terveydestä. Näin syntyi nykyinen MyDogDNA -perimän terveysindeksi (Genetic Health Index, GHI), yksi numero joka kuvaa koiran perimän terveyttä kokonaisuudessaan sekä perinnöllisen tautirasitteeseen että perimänlaajuisesti mitattuun monimuotoisuuteen (heterotsygotiaan) perustuen ja jonka avulla voi verrata omaa koiraa muihin MyDogDNA-tietokannassa oleviin testattuihin koiriin.

Keskiverto koira saa perimän terveysindeksiksi 100, ja loput testatut koirat sijoittuvat sen ympärille normaalijakaumaa noudattaen. Perinnölliset taudit voivat periaatteessa laskea indeksin arvoa jopa nollaan, mutta tällaisessa tapauksessa olisi kyseessä harvinaisen monisairauksinen koira. Pelkästään testattujen perinnöllisten tautien osalta täysin terve koira saa arvon 100, ja tämän hetkisessä tietokannassa koira, jolla on suurin perinnöllisten tautien taakka saa arvon 50. Koiran mitattu monimuotoisuus muuttaa sitten tätä arvoa noin ± 20 pistettä. Perimän terveysindeksi on sitä suurempi mitä geneettisesti terveempi koira on, ja vastaavasti perinnölliset sairaudet ja tavanomaista suurempi samaperintäisyys laskevat indeksin arvoa.

MyDogDNA -perimän terveysindeksi (Genetic Health Index, GHI) kuvaa siis koiran perimän terveyttä testatun perinnöllisen tautirasitteen sekä perimän monimuotoisuuden pohjalta. Oman koiran tuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin tärkeää ymmärtää, että kyseessä on keinotekoinen indeksi, joka huomioi vain ja ainoastaan DNA-terveyspassiin sisältyvien yksittäisten geenitestien tulokset ja perimänlaajuisella kartoituksella mitatun yksilön perimän monimuotoisuuden. Se ei siis millään muotoa huomioi esim. koiran sukutauluja, vanhempien tai pentujen testituloksia tai mitään muuta tietoa, mikä ei perustu MyDogDNA-tietokannassa oleviin testituloksiin.

Kuva 1. MyDogDNA Labrador
- Esimerkki koiran perimän terveysindeksistä
Kuva 2. MyDogDNA Labrador
- Esimerkki koiran ja rodun monimuotoisuudesta

Miksi koiran perimän terveysindeksi muuttuu testattujen koirien määrän kasvaessa?

Koska koiran perimän terveysindeksi vertaa yksilön perimän terveyttä kaikkiin muihin MyDogDNA-terveyspassin omaaviin koiriin, niin koiran GHI-arvo ei ole vakio, vaan se elää ja muuttuu testattujen koirien määrän kasvaessa. Muutoksien taustalla on uusien testattujen koirien perimän monimuotoisuus ja tautikantajuudet, ja lisäysten yhteydessä oma koira asettuu aina uudelleen suhteessa koko tietokannan koiriin. Emme tarkoituksella halunneet heti alkuvaiheessa tehdä perimän terveysindeksistä rotukohtaista, koska indeksin raportoiminen on ylipäätään vasta kun rodun edustajia on testattu satoja yksilöitä, jolloin myös indeksin heilahtelut jäävät pienemmiksi.

Tämän hetkisessä MyDogDNA-tietokannassa koirien perimän terveysindeksin arvo vaihtelee välillä 50 – 115. Yli 100 indeksiarvon omaavat koirat ovat käytännössä terveitä testattujen tautien osalta ja perimältään keskimääräistä monimuotoisempia. Vastaavasti pienimmällä indeksiarvolla ovat koirat, joilla on useita vakavia tauteja tai tautikantajuuksia.

Miksi jalostuspäätöksiä ei voi pohjata koiran MyDogDNA perimän terveysindeksiin vaan tarvitaan kokonaan oma työkalu?

MyDogDNA-perimän terveysindeksi kuvastaa vain MyDogDNA-tietokannassa olevien koirien perimän terveyttä ja vain MyDogDNA-terveyspassin testaamien tautien osalta.Se ei toistaiseksi ole rotukohtainen, eikä paljasta, mitä testattuja perinnöllisiä sairauksia yksilö kantaa. Perimän terveysindeksiä ei voi käyttää pohjana jalostuspäätöksissä, vaan sen sijaan, kasvattajan tulisi pyrkiä maksimoimaan suunnitellun astutusparin eriperimäisyys ja konkreettisesti eliminoimaan kantaja-kantaja –kombinaatiot. Esimerkiksi kahden korkean perimän terveysindeksin omaavan koiran jälkeläisistä ei välttämättä tule geneettisesti ollenkaan terveempiä, elleivät valitut koirat ole myös riittävän eriperimäisiä ja lisäksi ne eivät saa molemmat olla kantajia saman sairauden suhteen.

DNA-tiedon hyödyntämiseksi jalostusvalinnoissa MyDogDNA-terveyspassi tarjoaa kasvattajille pääsyn kokonaan omaan apuvälineeseen, MyDogDNA Breeder –parinmuodostustyökaluun. Työkalu auttaa hakemaan tietokannasta sopivaa paria omalle koiralle ja listaa hakutuloksissa ensimmäisiksi mahdollisimman eriperimäisimmät koirat, joiden kanssa mahdollisen pentueen arvioitu perimän terveysindeksi olisi aina parempi kuin sen hetkinen rodun keskiarvo. Hakutyökalu myös sakottaa automaattisesti kantaja-kantaja –yhdistelmän antavan yksilön listan pohjalle ja letaalien tautien (joiden vakavuusaste korkea) kohdalla jopa pudottaen ko. yhdistelmän kokonaan pois hakutuloksista.