SAMOJEDIEN MONIMUOTOISUUTTA KARTOITTAMASSA – MITÄ PÄÄSEMME NYT JO NÄKEMÄÄN RODUN PERIMÄSSÄ

Samojedinkoira on kotoisin Siperiasta ja jo vuonna 1889 sen tiedetään rantautuneen Eurooppaan. Monien vaiheiden jälkeen koiria on tullut myös Suomeen, mutta varsinaisen kannan kasvu meillä Suomessa ajoittuu toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan. Tehollisen populaatiokoon katsotaan olevan melko pieni 1) ja Samojedinkoirien parissa nykyisin harrastavat omistajat ja kasvattajat ovatkin yhdessä ottaneet tavoitteekseen vaalia rodun jalostuspohjaa ja ohjeistaa kasvatustyötä niin, että perimän monimuotoisuus ja jalostuspohja pysyisivät mahdollisimman laajoina.

Niinpä kun Genoscoper keväällä 2013 pyysi yhdistyksen aktiiveja mukaan uuden MyDogDNA -testauspalvelun pilottiohjelmaan, aloittivat samojedikasvattajat joukolla omien kasvattiensa rekrytoimisen nähden heti, että rodulle olisi merkittävää hyötyä saada tietoa perimänlaajuisesti kartoitetusta rodun monimuotoisuudesta.

Kurkistus samojedien monimuotoisuuteen

Kevään pilottikartoituksessa analysoidun otannan perusteella suomalaisten samojedinkoirien monimuotoisuus näyttää hyvältä. Testattujen koirien heterotsygotian mediaani on 29,2%, joka on koko testatusta tietokannasta (reilut 3000 koiraa) monimuotoisemmalla puolella. Näyttäisi siis siltä, että aktiiviharrastajat ja sitoutuneet kasvattajat ovat onnistuneet pitämään huolta myös rodun monimuotoisuudesta.

 

Otanta on kuitenkin koko samojedinkoirien jalostuspohjaan nähden hyvin pieni. Enemmän yksilöitä ja kattavammin kaikista sukulinjoista sekä muiden maiden koiria vertailuksi olisi nyt seuraava askel, johon rodun kannattaisi tähdätä.  

Näkymä samojedien linjaisuuksiin

Rodussa esiintyviä mahdollisia linjaisuuksia tai muita selkeitä eriytymiä (eriperintäisiä yksilöitä) on mahdollista tarkastella seuraavan kuvaajan avulla. Tämäkin tarkentuu jokaisen testatun koiran myötä ja vain testaamalla lisää päästään todelliseen kuvaan siitä, kuinka paljon aidosti eriperintäisiä yksilöitä rodussa voi olla. Tietoa voi hyödyntää monesta eri näkökulmasta: Sukutauluja vasten tarkasteltuna voidaan erottaa mahdollisia eri kasvattajien eriperimäisiä linjoja – Suomessa tai Suomen ulkopuolelta; rodussa dokumentoitujen sairauksien osalta voidaan nähdä miten esim. kasvattajien mainitsemat huolenaiheet diabetes tai epilepsia kulkevat suhteessa perimässä havaittaviin linjaisuuksiin.

Yhdistyksen ja kasvattajien seuraava yhteinen tavoite on nyt rikkoa sadan testatun koiran rajapyykki! Tällöin olisi mahdollista päästä tarkastelemaan myös rotua kuormittavien sairausgeenien jakautumista rodussa. 

 

Eriperimäisten yksilöiden löytyminen helpottuu testaamisen kautta

Tunnettujen perinnöllisten sairauksien pitäminen harvinaisina on mahdollista silloin, kun perimän monimuotoisuus pystytään konkreettisesti huomioimaan joka astutusvalinnan kohdalla. Tätä varten MyDogDNA-tietokanta tarjoaa jokaiselle kasvattajalle pääsyn erilliseen MyDogDNA Breeder ™ - koirien parinmuodostustyökaluun. Työkalu auttaa arvioimaan suunnitellun astutusparin vaikutuksen pentueen monimuotoisuuteen yksilöiden perimänlaajuisesti lasketun geneettisen eroavaisuuden pohjalta.

Niin yksittäinen kasvattaja kuin yhdistys saa parhaan hyödyn toki vasta siinä vaiheessa, kun rodusta on testattu mahdollisimman paljon yksilöitä ja kaikki aktiivisessa jalostuskäytössä olevat koirat ovat esillä MyDogDNA Breeder –työkalun hakutuloksissa. Siksi kasvattajat ovat avainasemassa uuden tiedon hyödyntämisessä! Esimerkkinä mainittakoon Berninpaimenkoirayhdistys Venäjällä, joka otti syksyllä 2013 MyDogDNA terveyspassin ehdoksi kaikille Elite Club maininnan saaville jalostuskoirille. Se on takuuvarma tapa saada ensinnäkin lisää tietoa rodun tilanteesta, mutta tukee samalla myös kasvattajia jotka voivat nyt samanaikaisesti huomioida parituskumppanien DNA-testauksella saadun tiedon yksittäisten sairauksien osalta ja samalla aktiivisesti vaalia rodun monimuotoisuutta ja näin ehkäistä uusien ongelmien syntyä niin omassa linjassa kuin koko rodussa!

Tavoitteena sata testattua koiraa! Tule mukaan ja levitä sanaa meillä ja muualla!

Samojediyhdistys pystyy MyDogDNA-pilottiyhdistyksenä tarjoamaan kaikille samojedinkoirien kasvattajille 10% alennuksen yhdistyksen omalla koodilla.

Poimi koodi täältä: http://samy.fi/fi/