AKITOJEN MONIMUOTOISUUTTA KARTOITTAMASSA – PERIMÄNLAAJUINEN KARTOITUS AUTTAA NIIN SINUA JA KOIRAASI KUIN TULEVIA AKITA INU SUKUPOLVIA

Akita on alkuperältään vanha japanilainen metsästyskoirarotu, joka on kokenut historiansa aikana monenlaisia vaiheita. Maailmanlaajuisesti akitoja on nykyään kymmeniä tuhansia, joista valtaosa edelleen rodun kotimaassa Japanissa. Rotu on kuitenkin lähtöisin vain muutamasta kantakoirasta. Tästä johtuen rodun geneettinen pohja on kapea  ja  akitojen parissa nykyisin harrastavat omistajat ja kasvattajat ovatkin yhdessä ottaneet tavoitteekseen vaalia sekä rodun jalostuspohjaa  että perimän monimuotoisuutta.

Se, mitä näemme koirissamme paljaalla silmällä ei useinkaan kerro sitä, mitä koira on perinyt vanhemmiltaan. MyDogDNA- analyysilla jokaisen koiranomistajan ja kasvattajan on mahdollista saada koiransa perimästä sellaista tietoa, jonka kerääminen olisi aikaisemmin edellyttänyt pitkällistä ja kallista tutkimusprojektia. Niinpä Genoscoperin keväällä 2013 käynnistämä MyDogDNA-pilottikartoitus keräsikin useita aktiivisia akita-kasvattajia sekä virallisen rotuyhdistyksen Akita ry:n mukaan testaamaan koiriaan. Konkreettinen näkymä oman rodun perimänlaajuiseen monimuotoisuuteen kannustaa koko ajan uusia kasvattajia mukaan, mutta jo nyt on mahdollista alustavasti tarkastella tähän mennessä testattujen akitojen monimuotoisuutta.

Kurkistus Akitojen monimuotoisuuteen

Tällä hetkellä analysoidun otannan perusteella suomalaisten Akitojen monimuotoisuus näyttää keskimääräistä kapeammalta. Testattujen koirien heterotsygotian mediaani on 20,6% joka on koko testatusta tietokannasta (reilut 3000 koiraa) selkeästi kapeammalla puolella. Näyttäisi siis siltä, että  ainakaan tällä otannalla ei päästä vielä täysin selvyyteen todellisen monimuotoisuuden tilasta tai toisaalta voidaan ajatella, että Suomalainen populaatio on todella kovin kapea ja tarvitsee tukea monimuotoisuuden lisäämiseksi rodussa. Aktiiviharrastajat ja sitoutuneet kasvattajat ovat siis oikealla tiellä kartoittaessaan nyt suomalaisten Akitojen perimän monimuotoisuuden tilannetta. 

Tämän hetkinen otanta on koko Akita Inun jalostuspohjaan nähden hyvin pieni. Enemmän yksilöitä ja kattavammin kaikista sukulinjoista sekä muiden maiden koiria vertailuksi, olisi nyt seuraava askel, johon rodun kannattaisi tähdätä.  MyDogDNA tietokannan uusilla ominaisuuksia voidaan tehdä vertailua myös rodun sukulaisrotuihin. Samanaikaisesti saadaan siis tietoa niin Akitojen monimuotoisuudesta kuin Amerikan Akitojen, Eurasiereiden ja Shiban monimuotoisuudesta.

Näkymä Akitojen linjaisuuksiin

Rodussa esiintyviä mahdollisia linjaisuuksia tai muita selkeitä eriytymiä (eriperintäisiä yksilöitä) on mahdollista tarkastella seuraavan kuvaajan avulla. Tämäkin tarkentuu jokaisen testatun koiran myötä ja vain testaamalla lisää päästään todelliseen kuvaan siitä kuinka paljon aidosti eriperintäisiä yksilöitä rodussa  voi olla. Tietoa voi hyödyntää monesta eri näkökulmasta: Sukutauluja vasten tarkasteltuna voidaan erottaa mahdollisia eri kasvattajien eriperimäisiä linjoja – Suomessa tai Suomen ulkopuolelta. Rodussa dokumentoitujen sairauksien osalta voidaan nähdä miten esim. rodusta jo aiemmin löytyneet SA (Sebaceous Adenitis) tai UDS/VKH (Vogt-Koyanagi-Harada -syndrooma) kulkevat suhteessa perimässä havaittaviin linjaisuuksiin.

Yhdistyksen ja kasvattajien seuraava yhteinen tavoite on rikkoa sadan testatun koiran rajapyykki! Tällöin olisi mahdollista päästä tarkastelemaan myös rotua kuormittavien sairausgeenien jakautumista rodussa.

Kuvaajassa nähdään tällä hetkellä hajanainen populaatio ja selvästi eriytyviä alapopulaatioita ei vielä erotu. Kuvassa nähdään toisistaan eriperimäisiä yksilöitä ja tällä pienellä otannalla näyttäisi siltä, että rodun sisällä on hyvin vaihtelua yksilöiden välillä.

Eriperimäisten yksilöiden löytyminen helpottuu testaamisen kautta

Tunnettujen perinnöllisten sairauksien pitäminen harvinaisina on mahdollista silloin, kun perimän monimuotoisuus pystytään konkreettisesti huomioimaan joka astutusvalinnan kohdalla. Tätä varten MyDogDNA-tietokanta tarjoaa jokaiselle kasvattajalle pääsyn erilliseen MyDogDNA Breeder ™ - koirien parinmuodostustyökaluun. Työkalu auttaa arvioimaan suunnitellun astutusparin vaikutuksen pentueen monimuotoisuuteen yksilöiden perimänlaajuisesti lasketun geneettisen eroavaisuuden pohjalta.

Niin yksittäinen kasvattaja kuin yhdistys saa parhaan hyödyn toki vasta siinä vaiheessa, kun rodusta on testattu mahdollisimman paljon yksilöitä ja kaikki aktiivisessa jalostuskäytössä olevat koirat ovat esillä MyDogDNA Breeder –työkalun hakutuloksissa. Siksi kasvattajat ovat avainasemassa uuden tiedon hyödyntämisessä! Esimerkkinä mainittakoon Berninpaimenkoirayhdistys Venäjällä, joka otti syksyllä 2013 MyDogDNA terveyspassin ehdoksi kaikille Elite Club maininnan saaville jalostuskoirille. Se on takuuvarma tapa saada ensinnäkin lisää tietoa rodun tilanteesta, mutta tukee samalla myös kasvattajia jotka voivat nyt samanaikaisesti huomioida parituskumppanien DNA-testauksella saadun tiedon yksittäisten sairauksien osalta ja samalla aktiivisesti vaalia rodun monimuotoisuutta ja näin ehkäistä uusien ongelmien syntyä niin omassa linjassa kuin koko rodussa!

Tavoitteena sata testattua koiraa! Tule mukaan ja levitä sanaa meillä ja muualla!

Nihonken ry pystyy MyDogDNA-yhdistyksenä tarjoamaan kaikille Akita Inu ja muille harrastamiensa rotujen kasvattajille 10% alennuksen yhdistyksen omalla koodilla.​

Poimi koodi täältä: http://www.nihonken.fi/