Valikoidut geenitestitulokset voidaan tallentaa Kennelliiton jalostustietojärjestelmään

Kennelliitto on viime helmikuusta lähtien tallentanut muutamille roduille tiettyjen geenitestien tuloksia jalostustietojärjestelmä KoiraNetiin. Genoscoper on yksi kolmesta Kennelliiton hyväksymästä testauslaboratoriosta. Jatkossa koiranomistaja merkitsee MyDogDNA-näytteenottolomakkeeseen, mikäli testituloksen tallennus KoiraNetiin on tilattu.

Toistaiseksi KoiraNetiin tallennettavat ja Genoscoperin tarjoamat geenitestitulokset löytyvät taulukosta. Näiden lisäksi myös virallinen Optigenin prcd-PRA -testi on tilattavissa lisäpalveluna osana MyDogDNA-tilausta.

Kennelliiton uutinen geenitestitulosten tallennuksesta löytyy täältä ja toimintaohjeet koiranomistajille löytyvät täältä.