Carol Beuchat, PhD, Scientific Director and Founder of Institute of Canine Biology

Entries by this author

The Pox of the Popular Sire – Näkökulma matadorjalostukseen

Alkuperäisen englanninkielisen artikkelin kirjoittanut populaatiogenetiikan asiantuntija Carol Beuchat. Sisältö ja sitaatit vapaasti suomennettuja

Geneetikon yleisimmin koirankasvattajalle antama neuvo on ”välttää matadorjalostusta”. Samanaikaisesti kasvattajat neuvovat toisia kasvattajia yhdistämään ”vain parhaita koiria”. Pulma on ilmeinen ja seuraus ennalta arvattava – ”parhaat” koirat ovat jalostuksessa halutuimpia, joten ne siittävät eniten jälkeläisiä ja muuttuvat matadoruroksiksi.

The Pox of the Popular Sire

The most common admonition of the geneticist to the dog breeder is to "avoid the Popular Sire Syndrome". At the same time, the most common advice from breeder to breeder is to breed "the best to best". So the conundrum is obvious and the consequence predictable - the "best" dogs are the most sought after, so they sire the most offspring and become popular sires.

Scientific Director,
Founder of Institute of Canine Biology
Visiting Scholar, ​University of Berkeley (CA), United States

The Institute of Canine Biology led by Carol aims at establishing fruitful interaction between the scientists and the dog breeders and owners to enable the important information sharing. Carol has an English Springer Spaniel from Finland.