Charlotta Karlsson

Entries by this author

Размышления начинающего заводчика о ДНК-тестировании

Я являюсь заводчиком собак породы Котон де Тулеар и владельцем питомника под названием “Lighthouse Friend’s”. Меня заинтересовало тестирование ДНК собак еще в 2010 года, на ежегодном осеннем мероприятии Клуба Породы, во время мониторинга результатов актуального исследования здоровья породы. Хочу отметить, что уже тогда можно было проверить питомцев на заболевание сетчатки глаз (Мультифокальную ретинопатию собак 2; CMR2), первоначально, обнаруженное внутри породы Котон де Тулеар.

Novice breeders thoughts about DNA tests.

I breed Coton de Tulear dogs under the kennel name “Lighthouse Friend’s”. I got interested in DNA testing and in monitoring the test results in 2010 when my Breed Club organized health testing at our annual autumn event. Then, among other things, it was possible to test the dogs for a canine retinal disease (Canine Multifocal Retinopathy type 2 – CMR2), identified in the Coton de Tulear breed.

Aloittelevan kasvattajan mietteitä DNA-testeistä.

Kasvatan pienimuotoisesti Coton de Tulear -pumppulipalleroita kennelnimellä ”Lighthouse Friend's”! Kiinnostus DNA-testaamisen ja tulosten seuramiseen alkoi vuonna 2010 siitä, kun yhdistys järjesti joukkoterveystestitilaisuuden Syyspäivien yhteydessä. Silloin oli muun muassa mahdollista ottaa DNA-testi rodussa löydetylle koirien multifokaalille verkkokalvon sairaudelle (Canine Multifocal Retinopathy type 2 - CMR2).