Fredrik Möller

Entries by this author

Дилатационная кардиомиопатия – О чем говорит этот тест и стоит ли мне беспокоиться?

Дилатационная кардиомиопатия (DCM) является тяжелым наследственным заболеванием, которому подвержены собаки породы Доберман и некоторых других пород. Оно приводит к сердечной недостаточности и внезапной смерти.

Dilatoiva kardiomyopatia – mitä tämä testi kertoo ja tulisiko tuloksesta huolestua?

Dilatoiva kardiomyopatia (DCM) on dobermanneilla ja muilla roduilla esiintyvä vakava perinnöllinen sairaus, joka lopulta johtaa sydämen vajaatoimintaan ja jopa äkkikuolemaan.

Dilated Cardiomyopathy - What is this test telling and should I be worried?

Dilated Cardiomyopathy (DCM) is a severe hereditary disorder present in Doberman Pinschers and other breeds that ultimately leads to heart failure and sudden death.

Собаки смешанных пород не защищены от породных наследственных заболеваний

Кинологическая научно-исследовательская группа, под руководством Томаса Беллумори (Thomas Bellumori) из Калифорнийского университета в Дэвисе, используя информацию о здоровье 27 254 собак из главной ветеринарной клиники США, отметала распространённость 22 различных наследственных заболеваний.  При помощи доступа к огромному количеству достоверных данных, исследователи смогли сравнить распространенность некоторых уже известных наследственных заболеваний между различными породами

Mixed Breed Dogs Are Not Protected From Breed Disease Heritage

A canine research group, led by Thomas Bellumori, from the University of California Davis has mapped the prevalence of 22 different hereditary disorders using health information from 27 254 dogs from a major animal hospital in the United States. With this huge amount of data they were able to compare the prevalence of some of the known hereditary diseases between different breeds.

Uusi tutkimus osoittaa: Sekarotuisuus ei suojaakaan perinnöllisiltä taudeilta

Tutkija Thomas Bellumori ryhmineen Kalifornian yliopistosta (Davis) tutki 22 eri perinnöllisen sairauden esiintyvyyttä erään yhdysvaltalaisen eläinsairaalan tietokantaan pohjautuen. Tutkimusotos koostui kaikkiaan 27 254 yksilön terveystiedoista. Tämän massiivisen tietomäärän avulla ryhmän oli mahdollista tarkastella sitä, ovatko tietyt perinnölliset sairaudet tavallisempia tietyissä roduissa sekä sitä, miten nämä sairaudet esiintyvät sekarotuisessa koirapopulaatiossa.