Heidi Anderson

Entries by this author

VWF-geenistä tunnistetun uuden variantin uskotaan olevan todennäköisin syy 2-tyypin von Willebrandin tautiin saksanseisojilla

Von Willebrandin tauti (vWD) on yleisin perinnöllinen verenvuotosairaus koirilla, joka johtuu veren hyytymistekijän, von Willebrand -tekijän (vWF), epänormaalista määrästä tai laadusta plasmassa. Viisi eri VWF-geenin varianttia on yhdistetty taudin eri muotoihin, tyyppiin 1, 2 ja 3 koirilla. Viime kuussa julkaistussa tutkimuksessa kuvattiin uusi variantti, jota pidetään todennäköisimpänä syynä tyypin 2 von Willebrandin tautiin lyhyt- ja karkeakarvaisilla saksanseisojilla (Vos-Loohuis M ym. 2017). 

A novel variant in the VWF gene is associated with von Willebrandt Disease Type II

Von Willebrand disease is the most common inherited bleeding disorder in dogs, caused by deficient or defective plasma von Willebrand Factor (vWF), a blood clotting protein. Five different genetic variants in the vWF encoding gene have been previously associated to different forms of vWD: Type I, Type II and Type III in dogs. The study published earlier this month, suggest a novel variant as a candidate causal variant for vWD Type II in German Shorthaired Pointer and German Wirehaired Pointer (Vos-Loohuis M et al., 2017).

MyDogDNA® contributes to the understanding of the breed history and diversity of the Finnish national dog

This week the Journal of Animal Breeding and Genetics published a study regarding the impact of breed history on the genetic diversity in Finnish and Nordic Spitz. The study was conducted in collaboration between Genoscoper Laboratories, breed enthusiasts and the department of Environmental and Biological Sciences, University of Eastern Finland. Besides combining traditional pedigree analysis and genotyping in a unique way, the work is also a rare example of citizen science.

Jalostushistorian vaikutus kansalliskoiran monimuotoisuuteen selvitetty

Rotuharrastajat ovat selvittäneet suomenpystykorvan ja pohjanpystykorvan jalostushistorian vaikutuksen nykypopulaatioiden perimän monimuotoisuuteen yhteistyössä Genoscoper Oy:n ja Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen kanssa. Tutkimus sitoo ainutlaatuisella tavalla yhteen sukutauluanalyysin ja nykyiset geneettiset menetelmät sekä on samalla harvinainen esimerkki maallikoiden tekemästä tieteellisestä työstä (citizen science).

Rare Coat Length Variants Are a Part of MyDogDNA2016 Test Content

Hair length is an important morphological trait that varies between different dog breeds. The fibroblast growth factor 5 (FGF5) is the only known gene leading to long-haired phenotype in mammals. Long hair is inherited as a simple recessive trait.

Harvinaiset pitkäkarvamutaatiot mukana MyDogDNA 2016 -testisisällössä

Turkin pituus on tärkeä ominaispiirre monissa roduissa ja siinä esiintyy huomattavaa vaihtelua eri rotujen välillä. Fibroblastien kasvutekijä 5 (FGF5) on ainoa tunnettu pitkäkarvaisuutta aiheuttava geeni nisäkkäillä, ja pitkäkarvaisuus yksinkertaisesti väistyvänä periytyvä ominaisuus.

FGF5-geenin p.Cys95Phe mutaatio on yleisin pitkäkarvaisen ilmiasun takana oleva mutaatio monilla roduilla. Kyseinen mutaatio ei kuitenkaan selitä pitkää turkkia kaikilla roduilla.

Color Pattern (RALY gene): Saddle Tan

In addition to other new test results for coat colors, one more test result is now available for all MyDogDNA 2015 tested dogs:

Color Pattern (RALY gene): Saddle Tan

To learn more about what this result means, read the test description below:

"RALY gene defines whether tan points or saddle tan is expressed in the dog's phenotype in breeds that express both colors. 

Värikuviointi (RALY-geeni): Satulakuvio

Muiden uusien värigeenitulosten lisäksi MyDogDNA 2015 -testattujen koirien raporteissa on saatavilla nyt myös tulos testille: 

Värikuviointi (RALY-geeni): Satulakuvio

Alla testikuvaus:

"RALY-geenin perusteella määräytyy ilmeneekö koiran ilmiasussa tan-merkit vai satulakuviointi silloin, kun rodussa esiintyy molempia värejä.

Test for dilution (D locus) as a marker gene test for certain breeds now in the MyDogDNA panel

We are introducing one more genetic test for coat colors in the MyDogDNA test panel. As a result of research and development work, we have now included a beta phase marker test for dilution for the following breeds:

Diluutiotesti (D-lokus) mukana merkkigeenitestinä tietyille roduille

MyDogDNA-testipaneelin värilokustestien osuus on taas kasvamassa. Tutkimus- ja kehitystyön tuloksena on värigeenitesteihin saatu mukaan tutkimus- ja kehitysosaston betatestausvaiheessa oleva diluutiotesti seuraaville roduille:

DNA-testaus on tehokkain keino sairauksien hallintaan, mutta perinnöllisiä sairauksia vastaan taisteleminen edellyttää huolellisuutta monimuotoisuuden säilyttämiseksi

Kuinka ylläpitää rotukoirien geneettistä monimuotoisuutta ja samalla vähentää sairauksien levinneisyyttä?

Edinburghin yliopiston Roslin-instituutin tutkijat julkaisivat aiemmin tänä vuonna artikkelin, jonka tavoite oli vastata tuohon kysymykseen. Tutkimus kattaa kaikki Britannian kennelliiton virallisesti tunnustamat 215 rotua, luettelee 396 perinnöllistä sairautta, esittelee käytettävissä olevia menetelmiä sairauksien hallintaan sekä tarjoaa erityisesti kasvattajille suunnattuja suosituksia.

DNA–based testing is the most powerful tool for disease management, but the battle against genetic disorders also requires diligence to maintain diversity

How to maintain genetic diversity while reducing disease frequency in pedigree dog?

Scientists at the University of Edinburgh’s Roslin Institute who published an article earlier this year were aimed to answer this question. Encompassing all 215 dog breeds officially recognized by The Kennel Club in the UK, the study carefully lists 396 inherited diseases, provides available methods for the management of those diseases, and offers further specific recommendations for breeders.

PhD, geneticist, R&D Manager at Genoscoper Laboratories