Marjut Ritala

Entries by this author

AKITOJEN MONIMUOTOISUUTTA KARTOITTAMASSA – PERIMÄNLAAJUINEN KARTOITUS AUTTAA NIIN SINUA JA KOIRAASI KUIN TULEVIA AKITA INU SUKUPOLVIA

Akita on alkuperältään vanha japanilainen metsästyskoirarotu, joka on kokenut historiansa aikana monenlaisia vaiheita. Maailmanlaajuisesti akitoja on nykyään kymmeniä tuhansia, joista valtaosa edelleen rodun kotimaassa Japanissa. Rotu on kuitenkin lähtöisin vain muutamasta kantakoirasta. Tästä johtuen rodun geneettinen pohja on kapea  ja  akitojen parissa nykyisin harrastavat omistajat ja kasvattajat ovatkin yhdessä ottaneet tavoitteekseen vaalia sekä rodun jalostuspohjaa  että perimän monimuotoisuutta.

SAMOJEDIEN MONIMUOTOISUUTTA KARTOITTAMASSA – MITÄ PÄÄSEMME NYT JO NÄKEMÄÄN RODUN PERIMÄSSÄ

Samojedinkoira on kotoisin Siperiasta ja jo vuonna 1889 sen tiedetään rantautuneen Eurooppaan. Monien vaiheiden jälkeen koiria on tullut myös Suomeen, mutta varsinaisen kannan kasvu meillä Suomessa ajoittuu toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan. Tehollisen populaatiokoon katsotaan olevan melko pieni 1) ja Samojedinkoirien parissa nykyisin harrastavat omistajat ja kasvattajat ovatkin yhdessä ottaneet tavoitteekseen vaalia rodun jalostuspohjaa ja ohjeistaa kasvatustyötä niin, että perimän monimuotoisuus ja jalostuspohja pysyisivät mahdollisimman laajoina.

MyDogDNA Manager, Finland