coton de tulear

Novice breeders thoughts about DNA tests.

I breed Coton de Tulear dogs under the kennel name “Lighthouse Friend’s”. I got interested in DNA testing and in monitoring the test results in 2010 when my Breed Club organized health testing at our annual autumn event. Then, among other things, it was possible to test the dogs for a canine retinal disease (Canine Multifocal Retinopathy type 2 – CMR2), identified in the Coton de Tulear breed.

Aloittelevan kasvattajan mietteitä DNA-testeistä.

Kasvatan pienimuotoisesti Coton de Tulear -pumppulipalleroita kennelnimellä ”Lighthouse Friend's”! Kiinnostus DNA-testaamisen ja tulosten seuramiseen alkoi vuonna 2010 siitä, kun yhdistys järjesti joukkoterveystestitilaisuuden Syyspäivien yhteydessä. Silloin oli muun muassa mahdollista ottaa DNA-testi rodussa löydetylle koirien multifokaalille verkkokalvon sairaudelle (Canine Multifocal Retinopathy type 2 - CMR2).

A Breeder’s thoughts on MyDogDNA

I am a Coton de Tulear –breeder and also a member of our breed club’s breeding committee. Genetic tests became familiar to us breeders a few years ago. We started testing for an inherited eye disease, CMR (Canine Multifocal Retinopathy) that follows an autosomal recessive mode of inheritance. Samples were collected during our club’s annual Spring and Autumn Days. In addition, many breeders had their dogs analysed on their own. I got pretty soon involved in the process also as a sample taker because of my veterinarian background. Some of my own dogs were tested already then as well.

Kasvattajan mietteitä MyDogDNA:n käytöstä

Kasvatan pienimuotoisesti coton de tulear -rotuisia koiria. Olen myös rotuyhdistyksemme jalostustoimikunnan jäsen. Rodussamme geenitestit tulivat tutuiksi monelle kasvattajalle joitakin vuosia sitten. Niitä teetettiin perinnöllisen silmäsairauden CMR (Canine Multifocal Retinopathy) toteamiseksi. Sairaus periytyy autosomaalisesti resessiivisesti. Rotumme kevät- ja syyspäivillä otettiin porukalla paljon näytteitä, ja pääsinkin melko pian itse näytteenottajaksi eläinlääkäritaustani vuoksi. Lisäksi monet kasvattajat tietenkin tutkituttivat koiriaan omin voimin.

Genetic Diversity, Problematics of Popular Sire Syndrome, and Benefits of Comprehensive DNA testing – Real-life Examples from the Coton de Tulear Breed

The world’s most complex and comprehensive genetic test for dogs, MyDogDNA, has been available for all dog owners for about a year. During this time, Coton de Tulears have been tested to the extent that it is possible to have a first look at the diversity level of this breed. This article also describes a real-life example, encountered in the breed, of how a genetic defect causing a genetic disorder can spread rapidly through popular sires.

Perimän monimuotoisuus, ongelmallinen matadorjalostus ja laajan geenitestauksen hyödyt - tosielämän esimerkkejä coton de tulear -rodusta

Maailman monimutkaisin ja laajin koirien geenitesti, MyDogDNA, on ollut jokaisen koiranomistajan saatavilla noin vuoden ajan. Tänä aikana coton de tuleareja on testattu sen verran, että rodun monimuotoisuusasteeseen voidaan luoda ensimmäinen katsaus. Tässä artikkelissa kuvataan myös rodussa tavattu tosielämän esimerkki siitä, miten sairautta aiheuttava geenivirhe voi levitä nopeasti kannassa matadorjalostuksen kautta.